HISTORIE KAPELY

Vážení přátelé, příznivci dobré české dechovky. V roce 1954 vznikla v obci Bílá Třemešná dechová hudba, která nejprve vystupovala jako hudba mladých a později již jako PODZVIČINKA.

Záštitu nad kapelou si vzala obec Bílá Třemešná, která do dnes poskytuje sál místní hasičské zbrojnice na zkoušky kapely. Tato spolupráce pokračuje oboustranně. Kapela za to účinkuje každoročně na akcích pořádaných obcí, (odpolední posezení seniorů při dechovce, posvícenský průvod apod.). Podzvičinka, jako poslední dechovka na Královédvorsku vystupuje nejen ve svém blízkém okolí, ale i ve vzdálenějších místech naší republiky. Občas účinkuje i v zahraničí v Polsku a hlavně pak v Německu, kde již řadu let navštěvuje spřátelenou hudbu Breitentaler Musikanten, a naopak.

Repertoár Podzvičinky je zaměřen nejen na starší autory jako je Poncar, Vacek, Vejvoda a další, ale i současné skladatele Kubeš, Doško, Fink, Béreš a mnoho jiných. Kapela má v současné době 18 stálých členů v čele s kapelníkem Jiřím Nevyjelem, absolventem Vojenské konzervatoře a dlouholetým členem Posádkové hudby Praha, který střídá řízení hudby a zpěv, spolu se zpěvačkami Janou Skalickou, Andreou Zaorálkovou a Jarmilou Luňáčkovou.


Podzvičinka k 65-ti letému výročí připravila oslavy na 1.11.2019 v důstojném prostředí Hankova domu, za spolu účinkování hudby Český ráj. Jako své hosty si hudba zve i mediálně známé zpěváky. Pro posluchače Podzvičinka připravuje klasický repertoár, zaměřený na známé lidové melodie, u kterých si posluchači zazpívají písně svého mládí. To je pro muzikanty největší odměna, když se posluchači aktivně zapojí a spolupracují s kapelou.

Vedení Podzvičinky děkuje muzikantům za práci a čas strávený v kapele, mnohdy na úkor svých rodin, kde odměnou je dobrý pocit, rozdávat radost posluchačům a dobrou pohodu, které je tolik zapotřebí. A právě tento pocit muzikantům za to stojí.

Nelze zároveň nepřipomenout příznivce a sponzory, kteří pomáhají zajistit chod kapely, bez kterých by kapela nemohla přežít. Díky jejich přízni zvládáme chod kapely, za což jim velice děkujeme a jsme jim zavázáni.

Založení dechové hudby

Dechová hudba "Podzvičinka" byla založena v roce 1954. Jejím základem se stali hudebníci ze zaniklé dechovky dospělých pana Otakara Luštiny - hostinského v Bílé Třemešné a dechovky mladých. Obě dechové hudby ukončily svoji činnost v době okupace za II. světové války.

"Podzvičinka" má svůj název odvozený od vysokého kopce Zvičina, který svou nadmořskou výškou 671 m.n.m. vévodí Podkrkonošskému kraji, ve kterém se narodili nejen velikáni české literatury - K.V. Rais a K.J. Erben, ale i král české taneční hudby třicátých let 20.století R.A. Dvorský a známý textař Bohuslav Nádvorník - rodák z Bílé Třemešné.

Dirigenti

Za 70 let existence Podzvičinky se vystřídalo v jejím vedení osm dirigentů. Prvním byl Jaroslav Žižka, následovali Jaromír Vokatý, Václav Zaplatílek, Jiří Šolc, Jiří Rosa, Josef Sitař, Karel Semerák a tím osmým - současným dirigentem je Jiří Nevyjel, který svůj život od mládí až po dnešek věnuje hudbě. Pravidelná činnost Podzvičinky je zaměřena na koncerty v lázeňských místech a na hudební produkci u příležitosti oslav různých pořadatelů. V posledních letech pětkrát úspěšně účinkovala v sousedním Německu.

Hrají dobrou muziku

Celých 70 let se Podzvičinka snaží rozdávat lidem dobrou náladu. Pod třemi slůvky "hraje vám Podzvičinka" se skrývá spousta obětavosti a poctivé práce všech hudebníků, jejich velká láska k hudbě, chuť rozdávat jiným radost, pohodu a obrovská snaha hrát dobrou muziku pramenící z duše každého muzikanta.

V dnešní době je jistě raritou, že v obci s 1350 obyvateli může přes půl století existovat dechová kapela. Je to díky pevnému zázemí, které jí obec poskytuje.